Teithio o Bell

Meysydd Awyr

Teithio o Faes Awyr

Myfyrwraig yn cyrraedd maes awyr.

O orsaf rheilffordd y maes awyr, cymerwch y trên yn syth i Aberystwyth. Mae'r daith yn cymryd rhyw dair awr a hanner.

Ar ddechrau'r flwyddyn academaidd ym mis Medi, mae'r Swyddfa Ryngwladol yn cynnig gwasanaeth Cyfarfod a Chyfarch (ar gael yn Saesneg yn unig) i fyfyrwyr o dramor sy'n teithio o Faes Awyr Birmingham.

Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd

Gall teithwyr ddal bws gwennol o adeilad y maes awyr i orsaf rheilffordd Maes Awyr Rhyngwladol y Rhws, Caerdydd. Mae trenau yn rhedeg o'r orsaf honno i Orsaf Caerdydd Ganolog lle y gallwch ddal bws neu drên i Aberystwyth.

Ar fws:

Edrychwch ar wefannau Traveline Cymru a Megabus i weld p'un yw'r dewis gorau i chi. Mae'r daith yn cymryd rhyw dair awr a hanner i bedair awr, yn dibynnu ar y gwasanaeth a ddefnyddiwch.

Ar drên:

Cymerwch y trên i Amwythig, gan newid yn Amwythig am y trên i Aberystwyth. Mae'r daith yn cymryd rhyw bedair awr.

Maes Awyr Gatwick (Llundain)

Mae’r daith ar y trên o Gatwick yn cymryd tua chwe awr. Ewch ar y gwasanaeth uniongyrchol i Orsaf Victoria Llundain, a defnyddio Llinell Victoria trenau Tanddaearol Llundain i gyrraedd Gorsaf Euston Llundain am y gwasanaethau trên i Aberystwyth drwy Birmingham New Street. Ewch i wefan Ymholiadau Trên Cenedlaethol am fanylion amserlenni'r trenau.

Fel arall, gallwch ddal y bws National Express i Birmingham ac wedyn newid bws a mynd yn syth i Gwmpas Penglais Prifysgol Aberystwyth. Mae'r daith yn cymryd rhyw wyth awr a hanner.

Maes Awyr Heathrow (Llundain)

Bydd gwasanaeth trên Tanddaearol Llundain yn mynd â chi o Faes Awyr Heathrow i Orsaf Euston lle y gallwch ddal y trenau rheolaidd i Aberystwyth, drwy Birmingham. Ewch i wefan Ymholiadau Trên Cenedlaethol am fanylion amserlenni'r trenau.

Fel arall, gallwch ddal y bws National Express i Birmingham ac wedyn newid bws a mynd yn syth i Gwmpas Penglais Prifysgol Aberystwyth. Mae'r daith yn cymryd rhyw saith awr.

Maes Awyr Luton (Llundain)

O'r maes awyr, cymerwch y bws National Express i Orsaf Drenau Milton Keynes Ganolog (un awr). O'r orsaf honno, daliwch y trên i Orsaf Birmingham New Street a newid yno am Aberystwyth. Dylai'r daith gymryd rhyw saith. Ewch i wefan Ymholiadau Trên Cenedlaethol am fanylion amserlenni'r trenau.

Maes Awyr Stansted (Llundain)

Cymerwch y trên o Faes Awyr Stansted i Orsaf Tottenham Hale ac wedyn gwasanaeth Tanddaearol Llundain i Orsaf Euston. Yno daliwch y trên i Orsaf Birmingham New Street, a newid trên yn Amwythig am Aberystwyth. Dylai'r daith gymryd rhyw saith awr. Ewch i wefan Ymholiadau Trên Cenedlaethol am fanylion amserlenni'r trenau.

Llongau Fferi

Mae tri llongau fferi ar y môr.Cysylltiadau Fferi

Abergwaun

Abergwaun yw’r porth cyrraedd ar gyfer fferïau sy’n cyrraedd o Rosslare, Iwerddon.

Mewn car, mae’r daith o Abergwaun i Aberystwyth yn cymryd oddeutu 1 awr a 45 munud. I gael rhagor o wybodaeth ewch i’r weddalen Teithio Mewn Car.

Neu gallwch deithio ar wasanaeth bws Traws Cymru T5 i Aberystwyth. I gael rhagor o fanylion ewch i wefan Traveline Cymru.

Caergybi

Caergybi yw’r porth cyrraedd ar gyfer fferïau sy’n cyrraedd o Ddulyn a Dun Laoghaire yn Iwerddon.

Mewn car, mae’r daith o Gaergybi i Aberystwyth yn cymryd oddeutu 2 awr a 45 munud. I gael rhagor o wybodaeth ewch i’r weddalen Teithio Mewn Car.

Neu gallwch fynd ar drên neu fws i Fangor ac yna ar wasanaeth bws Traws Cymru T2 i Aberystwyth. I gael rhagor o fanylion ewch i wefan Traveline Cymru.

Dover

Dover yw’r porth cyrraedd ar gyfer fferïau sy’n cyrraedd o Calais a Dunkirk yn Ffrainc. Mewn car mae’r daith o Dover i Aberystwyth yn cymryd oddeutu 6 awr a 30 munud. I gael rhagor o wybodaeth ewch i’r weddalen Teithio Mewn Car.

Neu gallwch fynd mewn tacsi neu gerdded i Orsaf Dover Priory ac o’r fan honno gallwch ddal y trên High-Speed 1 (HS1) i Orsaf St. Pancras Llundain. Mae’n cymryd oddeutu chwarter awr wedyn i gerdded i Orsaf Euston Llundain ac o’r fan honno gallwch ddal trenau i Aberystwyth drwy Birmingham New Street. I gael rhagor o wybodaeth ewch i’r weddalen Teithio ar y Trên.

Eurostar

Eurostar

Mae trenau Eurostar o Baris, Brwsel a Lille yn cyrraedd Gorsaf Ryngwladol St. Pancras Llundain.

Mae’n cymryd oddeutu chwarter awr wedyn i gerdded i Orsaf Euston Llundain, ac o’r fan honno gallwch ddal trenau i Aberystwyth drwy Birmingham New Street. I gael rhagor o wybodaeth ewch i’r weddalen Teithio ar y Trên.