Teithio Mewn Car

Mae'n hawdd cyrraedd Aberystwyth mewn car. Mae golygfeydd hardd i'w gweld o ba gyfeiriad bynnag y byddwch yn teithio.

O'r dwyrain mae'r A44 yn dringo trwy Fryniau Cambria ac i lawr at yr arfordir, ac o'r gogledd neu'r de mae'r A487 yn cynnig golygfeydd trawiadol dros Fae Ceredigion.

Arwyddion Cyfeiriadol

Pan fyddwch yn agosáu at Aberystwyth yn y car fe welwch arwyddion yn eich cyfeirio at Brifysgol Aberystwyth; bydd y rhain yn eich tywys at Gampws Penglais.

Chwiliwch am yr arwyddion sgwâr melyn llachar sydd â llun o gap academaidd arnynt.

 

Cyngor i Bobl Sy'n Defnyddio Llywiwr Lloeren

Os ydych yn bwriadu defnyddio Llywiwr Lloeren i deithio i Aberystwyth, bydd y wybodaeth ganlynol yn ddefnyddiol i chi:

LLEOLIADCÔD POSTCYFEIRNOD GRID
Campws Penglais SY23 3BY 52.417739,-4.065292
Campws Llanbadarn SY23 3AS 52.411055,-4.054362
Campws Gogerddan SY23 3EB 52.432832,-4.018642
Yr Hen Coleg SY23 2BH 52.414664,-4.088252

Os ydych yn teithio i Gampws Penglais (prif gampws y Brifysgol) rydym yn argymell eich bod yn defnyddio'r arwyddion cyfeiriadol pan fyddwch chi'n agosáu at Aberystwyth.

Os ydych yn teithio i leoliad arall ym Mhrifysgol Aberystwyth rydym yn argymell eich bod yn osgoi defnyddio isffyrdd, hyd yn oed os yw eich Llywiwr Lloeren yn dweud wrthych am eu defnyddio.

Gwefru Cerbydau Trydan

Er mwyn cefnogi’r defnydd cynyddol o gerbydau trydan, mae Prifysgol Aberystwyth wedi gosod gwefryddion cerbydau trydan mewn sawl man ar ystâd y Brifysgol. Mae arwyddion wrth ymyl pob gwefrydd yn dangos sut i’w defnyddio. Dargafanddwych mwy am ein gwerfru cerbydau trydan ar y campws. 

Parcio i Ymwelwyr

Yn ystod digwyddiadau arbennig megis Diwrnodau Agored, Diwrnodau Ymweld neu’r Seremonïau Graddio, bydd arwyddion a/neu staff y brifysgol ar gael i gyfeirio ymwelwyr i’r mannau parcio.

Os ydych yn ymweld â’r brifysgol ar fusnes arall, ewch i Swyddfa’r Porthorion ar Gampws Penglais i ofyn am drwydded barcio i ymwelydd.

Os ydych yn ymweld â Champws Penglais i ddefnyddio cyfleusterau eraill, gan gynnwys Canolfan y Celfyddydau, defnyddiwch y maesydd parcio Talu ac Arddangos.

Rhagor o wybodaeth am Parcio