Teithio ar y Bws

Gwasanaethau Bws y Dref

Gwasanaethau Bws y Dref

Mae bysiau yn mynd yn aml rhwng Aberystwyth a'r thri champws y brifysgol. Os gwyddoch pa wasanaeth yr ydych eisiau, dewiswch o'r rhestr isod i weld yr amserlen:

Pa wasanaeth dylwn i ddefnyddio?

Defnyddiwch y dolennau isod er mwyn penderfynu pa wasanaeth i ddefnyddio.

Bysiau fynd heibio Gampws Penglais

Bysiau fynd heibio Gampws Llanbadarn

Bysiau fynd heibio Gampws Gogerddan

Gwasanaethau Bysiau Eraill

Gwasanaethau Bysiau Eraill

Mae nifer o wasanaethau bysiau a choetis rheolaidd y gellir eu defnyddio i deithio i Aberystwyth o rannau eraill o Gymru a Lloegr.

Mae gwefan Traveline Cymru yn ffordd dda iawn o ddod o hyd i’r gwasanaeth yr ydych ei angen, ond efallai y cewch chi wybodaeth ddefnyddiol ar wefannau’r cwmnïau bysiau canlynol: