Dr Samuel Doyle

Dr Samuel Doyle

Cynorthwyydd Ymchwil Ôl-Ddoethurol mewn Rhewlifeg

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Darlithydd

Ysgol y Graddedigion

Manylion Cyswllt

Noder: Mae gwybodaeth ychwanegol neu manylach ar y fersiwn Saesneg o'r proffil hwn.

Grwpiau Ymchwil

Cyhoeddiadau

Hubbard, B, Doyle, S, Christoffersen, P, Chudley, T & Law, R 2022, 'Borehole-based insights into the nature and timing of hydrological-regulation at a fast-moving Greenlandic outlet glacier', European Geosciences Union General Assembly 2022, 23 May 2022 - 27 May 2022. 10.5194/egusphere-egu22-12228
Doyle, SH, Hubbard, B, Christoffersen, P, Law, R, Hewitt, DR, Neufeld, JA, Schoonman, CM, Chudley, TR & Bougamont, M 2022, 'Water flow through sediments and at the ice-sediment interface beneath Sermeq Kujalleq (Store Glacier), Greenland', Journal of Glaciology, vol. 68, no. 270, pp. 665-684. 10.1017/jog.2021.121
Pretorius, A, Smith, E, Booth, A, Christofferson, P, Nowacki, A, de Ridder, S, Schoonman, C, Clarke, A, Hubbard, B, Chudley, T, Law, R, Doyle, S & Chalari, A 2021, 'Application of machine learning methods to identify englacial seismicity in a Distributed Acoustic Sensing dataset from Store Glacier, West Greenland', Paper presented at EGU General Assembly 2021, Vienna, Austria, 19 Apr 2021 - 30 May 2021. 10.5194/egusphere-egu21-7448
Hubbard, B, Christoffersen, P, Doyle, SH, Chudley, TR, Schoonman, CM, Law, R & Bougamont, M 2021, 'Borehole-Based Characterization of Deep Mixed-Mode Crevasses at a Greenlandic Outlet Glacier', AGU Advances, vol. 2, no. 2, e2020AV000291. 10.1029/2020AV000291
Chudley, TR, Christoffersen, P, Doyle, SH, Dowling, TPF, Law, R, Schoonman, CM, Bougamont, M & Hubbard, B 2021, 'Controls on Water Storage and Drainage in Crevasses on the Greenland Ice Sheet', Journal of Geophysical Research: Earth Surface, vol. 126, no. 9, e2021JF006287. 10.1029/2021JF006287
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil