Mrs Becky Underwood

Mrs Becky Underwood

Alumni Engagement Officer

Alumni Engagement Officer

Datblygu a Chysylltiadau Alumni

Manylion Cyswllt

Proffil

Mae Becky Underwood yn Swyddog Cyswllt â Chyn-fyfyrwyr

Mae gan Becky radd BA Dosbarth Cyntaf mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Datblygu Byd-eang o Brifysgol Aberystwyth. Ymunodd â'r tîm ym mis Mai 2022.

Mae cysylltiadau â chyn-fyfyrwyr wedi dod yn fwy na rhagflaenydd i godi arian, mae'n ymwneud â chysylltu gorffennol y brifysgol â'r presennol, defnyddio rhaglen ymgysylltu a hwyluso perthynas gydol oes gyda'n cyn-fyfyrwyr byd-eang a llwyddiannus.

Rwy'n dysgu Cymraeg ar hyn o bryd.