Y Croeso Mawr a’r Wythnos Ymgartrefu

Croeso i flwyddyn academaidd 2022/23. Rydym wedi creu'r dudalen hon i'ch helpu i lywio'ch wythnos gyntaf gyda ni ym Mhrifysgol Aberystwyth. P'un a ydych chi'n dychwelyd i astudio gyda ni neu'n fyfyriwr newydd sy'n ymuno â'n hadran, rydyn ni'n edrych ymlaen at gwrdd â chi yn ystod y Croeso Mawr a'r Wythnos Ymgartrefu. 

Gwybodaeth i fyfyrwyr israddedig newydd

Amser                     

Gweithgaredd 

Math o Weithgaredd /Lleoliad          

 

 

Dydd Llun 27 Medi 

 

10.00-11.00

11.30-12.00

 

Ymgynghori i fyfyrwyr 

 

Cyntedd, Adeilad 

Parry-Williams 

 

 

 

Croeso i'r Adran i fyfyrwyr newydd Astudiaethau Celtaidd a Dechreuwyr (sgwrs Saesneg) 

Dr Cathryn Charnell-White, Pennaeth  Adran 

 

 

Ystafell D54 

Adeilad Hugh Owen 

 

 

12:00-12:30 

 

Croeso i'r Adran i fyfyrwyr newydd (sgwrs Gymraeg) 

Dr Cathryn Charnell-White, Pennaeth Adran 

 

Ystafell D54 

Adeilad Hugh Owen 

 

Dydd Mawrth 28 Medi 

 

14:30                        Taith Gerdded o gwmpas tref Aberystwyth i fyfyrwyr newydd yng          Tref Aberystwyth 

                                 nghwmni eich Tiwtor Personol                                                                 - i'w gadarnhau 

  

 

Dydd Mercher 29 Medi 

 

15:00-16:00 

Paned Ail Iaith – cwrdd â’ch mentoriaid 

Caffi Canolfan y Celfyddydau  

- i'w gadarnhau 

 

 

DyddIau 30 Medi 

 

 14.00-15.30

 

Croeso a chyfle i gwrdd â thiwtoriaid personol 

 

Cyflwyno Gwasanaethau Gwybodaeth a sgwrs gan ein Llyfrgellydd Pwnc 

 

 

Ystafell A14 

Adeilad Hugh Owen  

 

 

 

 

 

 

Dydd Llun 4 Hydref 

 

 

Cwis Anhygoel Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd 

 

 

Rhithiol neu wyneb-yn-wyneb yn Tafarn Yr Hen Llew Du, Aberystwyth  

- i'w gadarnhau 

 

Bydd cyfarwyddiadau clir yn esbonio sut i gael mynediad at/ymuno â digwyddiadau, yn cael eu darparu o leia 24 awr mlaen llaw. 

Yn agosach at ddechrau’r tymor, byddwch yn cael eich cynghori’n uniongyrchol gan eich hadran am yr adnoddau ymgartrefu a chynefino a fydd ar gael cyn 27 Medi. 

Cyswyllt yr adran: cymraeg@aber.ac.uk  

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun, 4 Hydref 2021 

Gwybodaeth i fyfyrwyr sy'n dychwelyd

Amser                     

Gweithgaredd 

Math o Weithgaredd /Lleoliad          

 

 

Dydd Llun 27 Medi 

 

 10.00-11.00

11.30-12.00

 

Ymgynghori i fyfyrwyr 

 

Cyntedd, Adeilad 

Parry-Williams 

 

 

 

Croeso i'r Adran i fyfyrwyr newydd Astudiaethau Celtaidd a Dechreuwyr (sgwrs Saesneg) 

Dr Cathryn Charnell-White, Pennaeth  Adran 

 

 

Ystafell D54 

Adeilad Hugh Owen 

 

 

12:00-12:30 

 

Croeso i'r Adran i fyfyrwyr newydd (sgwrs Gymraeg) 

Dr Cathryn Charnell-White, Pennaeth Adran 

 

Ystafell D54 

Adeilad Hugh Owen 

 

Dydd Mercher 29 Medi 

 

15:00-16:00 

Paned Ail Iaith – cwrdd â’ch mentoriaid 

Caffi Canolfan y Celfyddydau  

- i'w gadarnhau 

 

 

DyddIau 30 Medi 

 

 14.00-15.30

 

Croeso a chyfle i gwrdd â thiwtoriaid personol 

 

Cyflwyno Gwasanaethau Gwybodaeth a sgwrs gan ein Llyfrgellydd Pwnc 

 

 

Ystafell A14 

Adeilad Hugh Owen  

 

 

 

 

 

 

Dydd Llun 4 Hydref 

 

 

Cwis Anhygoel Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd 

 

 

Rhithiol neu wyneb-yn-wyneb yn Tafarn Yr Hen Llew Du, Aberystwyth  

- i'w gadarnhau 

 

Bydd cyfarwyddiadau clir yn esbonio sut i gael mynediad at/ymuno â digwyddiadau, yn cael eu darparu o leia 24 awr mlaen llaw. 

Yn agosach at ddechrau’r tymor, byddwch yn cael eich cynghori’n uniongyrchol gan eich hadran am yr adnoddau ymgartrefu a chynefino a fydd ar gael cyn 27 Medi. 

Cyswyllt yr adran: cymraeg@aber.ac.uk  

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun, 4 Hydref 2021 

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig newydd

Bydd cyfarwyddiadau clir yn esbonio sut i gael mynediad at/ymuno â digwyddiadau, yn cael eu darparu o leia 24 awr mlaen llaw. 

Yn agosach at ddechrau’r tymor, byddwch yn cael eich cynghori’n uniongyrchol gan eich hadran am yr adnoddau ymgartrefu a chynefino a fydd ar gael cyn 27 Medi. 

Cyswyllt yr adran: cymraeg@aber.ac.uk  

Bydd y dysgu’n dechrau ar ddydd Llun, 4 Hydref 2021