Polisi Cwcis

Rydym yn rhoi ffeiliau bach o’r enw ‘cwcis’ ar eich cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth am sut yr ydych yn pori ein gwefan.

Google Analytics

Rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth am y defnydd o’r wefan. Rydym yn gwneud hyn i sicrhau bod y safle yn bodoli anghenion ein defnyddwyr a’n helpu i wneud gwelliannau. Mae Google Analytics yn defnyddio cwcis i gasglu’r wybodaeth hon. Nid yw Google Analytics yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ym mholisi preifatrwydd Google.

Crazy Egg

Rydym yn defnyddio Crazy Egg i gasglu gwybodaeth am y defnydd o’r wefan. Rydym yn gwneud hyn i sicrhau bod y safle yn bodoli anghenion ein defnyddwyr a’n helpu i wneud gwelliannau. Mae Crazy Egg yn defnyddio cwcis i gasglu’r wybodaeth hon. Nid yw Crazy Egg yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ym mholisi preifatrwydd Crazy Egg.

GeckoEngage

Caiff ein ffurflen Diwrnod Agored ei darparu gan drydydd parti o’r enw GeckoEngage. Maent yn defnyddio cwcis i dracio perfformiad y ffurflen Diwrnod Agored a darparu data sy’n ein helpu i wella ein safle. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ym mholisi preifatrwydd GeckoEngage.

Partneriaid Ymgyrch

Rydym yn defnyddio partneriaid ymgyrch i’n helpu i hysbysebu a thargedu ar gyfer digwyddiadau penodol. Mae’r partneriaid hyn yn defnyddio cwcis i dracio faint o ddefnyddwyr sy’n ymweld â’n gwefan o’r hysbysebion y maent yn eu rheoli.

Facebook

Mae rhai tudalennau ar ein safle yn cynnwys ‘picseli’ Facebook. Darnau bach o god yw’r rhain sy’n galluogi i Facebook gofnodi data pan fydd defnyddiwr yn ymweld â’n safle o hysbyseb ar Facebook. Mae’r picseli hyn yn gosod cwcis pan fyddwch yn ymweld â’r tudalennau y maent ynddynt. Ni chaiff unrhyw wybodaeth bersonol ei storio yn y cwci. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ym mholisi preifatrwydd Facebook.

YouTube

Rydym yn defnyddio YouTube i roi fideos ar rai o dudalennau’r safle. Mae YouTube yn gosod cwcis pan fyddwch yn ymweld ag un o’r tudalennau hyn. Caiff y cwcis eu defnyddio gan YouTube i dracio faint o bobl sy’n gwylio’r fideos, ac i gadw cofnod o ddewisiadau a diddordebau’r defnyddwyr. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ym mholisi preifatrwydd Google.

Cwcis Sesiwn

Pan fyddwch yn defnyddio rhaglen we ar ein safle, yn aml rydym yn defnyddio cwcis sesiwn i gofio eich dewisiadau. Caiff y cwcis hyn eu tynnu pan fyddwch yn cau eich porwr ac ni chaiff gwybodaeth bersonol ei storio.

Rheoli Cwcis

Gwybodaeth am reoli cwcis gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth: https://ico.org.uk/your-data-matters/online/cookies/