Ymunwch â'n rhestr e-bost Clirio

Os ydych yn aros am eich canlyniadau ac os oes gennych ddiddordeb mewn lleoedd Clirio ym Mhrifysgol Aberystwyth, llenwch y ffurflen isod a byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi. Gallwch roi gwybod i ni pa gwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo a chofrestru i gael galwad ffôn ar ddiwrnod y canlyniadau. Os oes gennym leoedd gwag ar eich dewis gwrs, byddwn yn eich ffonio fel blaenoriaeth ar 18 Awst i weld a allwn wneud cynnig i chi.

Os ydych chi eisoes wedi cael eich canlyniadau a bod gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am le Clirio ym Mhrifysgol Aberystwyth, nid oes angen aros am ddiwrnod y canlyniadau. Llenwch ein ffurflen Ymgeisio nawr ar gyfer y drefn Glirio a byddwn yn rhoi gwybod i chi os gallwn wneud cynnig i chi.