Sut i Wneud Cwyn

Defnyddiwch y ffurflen er mwyn gwneud cwyn - Ffurflen Gwyno Mae croeso i chi gysylltu â ni drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg. Cofiwch gynnwys cymaint o fanylion â phosibl er mwyn ein cynorthwyo i ymdrin â’ch cwyn yn effeithiol. Ceisiwch wneud y gŵyn mor fuan â phosibl yn dilyn y digwyddiad er mwyn ein galluogi i ymdrin â’r mater yn y dull mwyaf effeithiol.