Ysgoloriaethau

Mae’r Coleg yn cynnig ysgoloriaethau i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

Ysgoloriaethau Israddedig

Mae nifer o gynlluniau gradd y Brifysgol, mewn amryw o feysydd academaidd yn gymwys ar gyfer ysgoloriaethau israddedig y Coleg. Am restr gyflawn o gyrsiau sy’n gymwys ar gyfer ysgoloriaeth yn Aberystwyth, edrychwch yn ein prosbectws cyfrwng Cymraeg. Bydd holl ddeiliaid yr ysgoloriaethau israddedig yn cael gweithio tuag at gymhwyster Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg.

(i) Prif Ysgoloriaethau
Gwerth y Prif Ysgoloriaethau yw £3000 (£1000 y flwyddyn) a chynigir y rhain i fyfyrwyr sy'n astudio 80 credyd neu'n fwy'r flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg.   Rhaid i fyfyrwyr sefyll ein harholiad mynediad i gael eu hystyried ar gyfer un o Brif Ysgoloriaethau’r Coleg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Dylid llenwi'r atodiad perthnasol ar ffurflen gais yr ysgoloriaeth er mwyn cofrestru ar gyfer yr arholiad.  Nid oes modd trosglwyddo Brif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg a ddyfernir gan un brifysgol i brifysgol arall.

(ii) Ysgoloriaethau Cymhelliant 
Mae’r Coleg hefyd yn cynnig Ysgoloriaethau Cymhelliant gwerth £1500 (£500 y flwyddyn) ar gyrsiau lle mae modd astudio 40 credyd y flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg. Nid oes angen sefyll arholiad ar gyfer yr Ysgoloriaethau Cymhelliant

Am fanylion llawn ar sut i wneud cais am ysgoloriaeth a ffurflenni cais, ewch i adran myfyrwyr gwefan y Coleg.

Peidiwch ag anghofio am Ysgoloriaethau, Bwrsariaethau a Gwobrau’r Brifysgol.  Ceir mwy o fanylion yma.

Ysgoloriaethau Ymchwil

Mae Ysgoloriaethau Ymchwil y Coleg yn cynnig grant cynhaliaeth a ffioedd sy’n gyfwerth â’r hyn a gynigir gan Gynghorau Ymchwil y DG (UKRI) i ddarpar academyddion sydd yn astudio ar gyfer doethuriaeth.  Maent hefyd yn derbyn hyfforddiant mewn sgiliau ymchwil ac addysgu ac yn magu profiad trwy gyfrannu at fodiwlau israddedig trwy gyfrwng y Gymraeg.