Y weithdrefn ymgeisio

Pryd alla i wneud cais am lety?

Bydd ceisiadau am Fyfyrwyr Israddedig newydd a Myfyrwyr ôl-raddedig newydd yn agor tua dechrau Ebrill.

Mae’r ceisiadau i Fyfyrwyr Presennol yn agor ganol mis Tachwedd.

Noder: mae’n bosibl y bydd y dyddiadau hyn yn amrywio bob blwyddyn academaidd.

Bydd modd i israddedigion wneud cais am lety ar ôl iddynt ddewis Prifysgol Aberystwyth fel eu dewis Cadarn neu Wrth Gefn yn unig. Bydd modd i uwchraddedigion wneud cais os ydynt wedi cael cynnig i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth yn unig.

 

Sut mae gwneud cais am lety?

Bydd angen i chi wneud cais am lety drwy’r Porth Llety ar-lein.

Ewch i’r dudalen sut i wneud cais i weld y canllaw cam wrth gam ar sut i wneud cais.

 

 

 

Beth yw’r porth llety?

Y Porth Llety yw ei'n gwasanaeth ar-lein ble gallwch wneud cais am, a sicrhau, llety ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae’n cynnwys;

  • Y ffurflen gais.
  • Sut i dderbyn eich cynnig.
  • Y Pecyn Trwydded Llety.
  • Blaendal & adnodd ychwanegu credyd.

Sut mae mewngofnodi i’r porth llety?

Fyfyriwr Israddedig Newydd:

Mewngofnodwch fel 'Myfyriwr Newydd' drwy defnyddio eich Rhif UCAS Personol 10 digid, Cyfenw a Dyddiad Geni.

Sylwer gallwch ond gwneud cais am lety'r Brifysgol os eich bod wedi rhoi Prifysgol Aberystwyth fel eich dewis Cadarn neu dewis Yswiriant.

Fyfyriwr Uwchraddedig Newydd:

Mewngofnodwch fel 'Myfyriwr Newydd' drwy defnyddio eich Rhif Adnabod Personol, Cyfenw a Dyddiad Geni.

Sylwer mai ond ar ôl i holl amodau'ch cynnig academaidd gael eu bodloni y cewch wneud cais am lety'r Brifysgol.

Fyfyriwr Presennol:

Mewngofnodwch fel 'Myfyriwr Presennol' drwy defnyddio eich Enw Defnyddiwr Prifysgol Aberystwyth (rhan gyntaf eich cyfeiriad e-bost Aber e.e. abc1) a’ch Cyfrinair.

Myfyriwr Erasmus neu Cynllun Cyfnewid Newydd:

Mewngofnodwch fel 'Myfyriwr Presennol' drwy defnyddio eich Enw Defnyddiwr Prifysgol Aberystwyth (rhan gyntaf eich cyfeiriad e-bost Aber e.e. abc1) a’ch Cyfrinair. Sylwer y cewch ond gwneud cais ar ôl i holl amodau'ch cynnig academaidd gael eu bodloni ac i chi actifadu eich cyfrif IT Prifysgol Aberystwyth (mae negeseuon e-bost yn cael eu hanfon gan Wasanaethau Gwybodaeth yn gwahodd myfyrwyr i wneud hyn o fis Gorffennaf ymlaen).

Fyfyriwr TAR:

Mewngofnodwch fel 'Myfyriwr Presennol' drwy defnyddio eich Enw Defnyddiwr Prifysgol Aberystwyth (rhan gyntaf eich cyfeiriad e-bost Aber e.e. abc1) a’ch Cyfrinair.

Sylwer y cewch ond gwneud cais ar ôl i holl amodau'ch cynnig academaidd gael eu bodloni ac i chi actifadu eich cyfrif IT Prifysgol Aberystwyth (mae negeseuon e-bost yn cael eu hanfon gan Wasanaethau Gwybodaeth yn gwahodd myfyrwyr i wneud hyn o fis Gorffennaf ymlaen).

A oes gennyf sicrwydd o lety?

Rydych yn cael gwarant o lety ar gyfer eich blwyddyn gyntaf o astudio os ydych yn:

  • Myfyriwr Israddedig llawn amser newydd
  • Myfyriwr ôl-raddedig newydd
  • Myfyriwr cyfnewid/Erasmus rhyngwladol
  • Myfyriwr sy'n dychwelyd o gyfnod absenoldeb dros dro i ailddechrau ei flwyddyn gyntaf o astudio

I fod yn gymwys am le wedi’i warantu, mae’n rhaid i ymgeiswyr sicrhau bod eu cais yn dod i law erbyn y dyddiadau cau yn y flwyddyn mynediad a gyhoeddwyd, a’u bod yn ymateb i’r cynnig o lety erbyn y dyddiad cau a nodir yn y Cynnig o Lety. Sylwer, er ein bod yn gwarantu lle mewn Llety sy'n eiddo i’r Brifysgol, neu a reolir ganddi, ni allwn warantu darparu math penodol o lety, na lleoliad penodol - ewch i'n Polisi Blaenoriaethau i gael rhagor o fanylion.