UniKitOut

Er mwyn paratoi ar gyfer cyrraedd y Brifysgol, gallwch ragarchebu pecynnau o’r hanfodion, megis dillad gwely ac eitemau ar gyfer y gegin, gan Uni Kit Out. Er mwyn i Uni Kit Out ddanfon eich nwyddau, fel y gallant fod yn eich ystafell yn barod pan fyddwch yn cyrraedd, bydd angen i Uni Kit Out rannu eich manylion gyda ni. 

Bydd y data a rennir yn cynnwys (ond ni fyddant, o reidrwydd, yn gyfyngedig i): enw llawn, manylion cyswllt. Bydd data a ddarperir yn cael eu gwirio yn erbyn y data a gedwir gan ddefnyddio system cofnodion myfyrwyr fewnol ‘AStRA’ (Aberystwyth Student Records and Admissions System).

Bydd data ynghylch yr ystafell a ddyrannwyd ichi yn cael ei rhannu gydag Uni Kit Out ac yn fewnol â Swyddogion Diogelwch er mwyn cynorthwyo i ddosbarthu’r eitemau.

Bydd data’n cael eu storio’n lleol ar ffurf electronig a cheir gwared arnynt 12 mis wedi diwedd y flwyddyn academaidd honno. 

Gweler datganiad preifatrwydd Uni Kit Out am ragor o wybodaeth.  

Sail gyfreithlon: Cydsyniad/Contract.