Ffurflen cais am Trosglwyddo

Cesglir data trwy gyfrwng ein Ffurflen Gais am Drosglwyddo Llety, a lenwir gan fyfyrwyr preswyl sydd eisiau trosglwyddo i lety arall yn y Brifysgol. 

Bydd y data a gesglir yn cynnwys (ond ddim o reidrwydd yn gyfyngedig i): enw llawn, manylion gyswllt, gender, maylion hygyrchedd / anabledd / iechyd, cyfeirnod myfyriwr, manylion llety, llofnod, manylion y cwrs.

Gellir rhannu data â’r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr er mwyn cael asesiad annibynnol / phroffesiynol os yw hynny’n berthnasol ac os bydd yr ymgeisydd yn cydsynio i hynny.

Pan fydd trosglwyddiad wedi cael ei gwblhau’n llwyddiannus, bydd data hanfodol ynghylch y trosglwyddiad yn cael eu rhannu â’n darparwr meddalwedd trydydd parti, STEMS, er mwyn galluogi cynnal swyddogaethau/gweithdrefnau ‘Rhestr Eiddo’ ac ‘Archwilio’ fel y bo’n briodol.

Bydd data a ddarperir yn cael eu storio’n lleol gan ddefnyddio system cofnodion myfyrwyr fewnol Prifysgol Aberystwyth, ‘AStRA’ (Aberystwyth Student Records and Admissions System). Bydd y Ffurflen Cais am Drosglwyddo yn cael ei chadw’n lleol ar ffurf copi caled a cedwir hon am hyd at 12 mis yn lleol ac am 3 blynedd arall yn Archifau Prifysgol Aberystwyth. 

Sail gyfreithlon: Cydsyniad.