Ffurflen Sector Preifat

Dim ond pan fydd un o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth eisiau trosglwyddo i lety’r brifysgol o’r sector preifat y defnyddir y ffurflen Myfyriwr yn Trosglwyddo o’r Sector Preifat. Bydd y myfyriwr yn llofnodi’r ffurflen i gadarnhau ei wedi deall y gall rhaid iddo dalu rhent am ddau eiddo os bydd yn cychwyn ar Gytundeb Trwydded Llety gyda’r Brifysgol tra bydd dan gontract yn y sector preifat. 

Enw a llofnod y myfyriwr yw’r data oll sy’n ofynnol.

Cedwir y ffurflen hon at ddefnydd y Swyddfa Llety yn unig ac fe’i cedwir am gyfnod heb fod yn hwy na 12 mis wedi diwedd unrhyw Gytundeb Trwydded Llety a lunnir yn sgil llenwi’r ffurflen.  

Sail gyfreithlon: Cydsyniad/Contract.