Allweddi Coll

Defnyddir ffurflenni allweddi coll ar gyfer myfyrwyr preswyl ac ar gyfer gwesteion cynadleddau. Cesglir data naill ai: yn Nerbynfa’r Swyddfa Llety, Y Sgubor, Fferm Penglais neu yn Nerbynfa’r Prif Gampws (a weithredir gan swyddogion diogelwch), Penglais.

Bydd y data a gesglir yn cynnwys (ond ddim o reidrwydd yn gyfyngedig i): enw llawn, manylion cyswllt, enw defnyddiwr Prifysgol Aberystwyth, digwyddiad a fynychir, manylion y llety / ystafell, llofnod. 

Ni fydd data bersonol a gesglir trwy gyfrwng y broses hon yn cael ei rhannu ag unrhyw un oddi allan i Ystadau, Cyfleusterau & Preswylfeydd. 

Cedwir y data hon am hyd at 12 mis yn lleol ac am 3 blynedd arall yn Archifau Prifysgol Aberystwyth.

Sail gyfreithlon: Cydsyniad/Contract.