Yswiriant Endsleigh

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gweithio mewn partneriaeth ag Endsleigh i ddarparu yswiriant cynnwys i’r myfyrwyr preswyl.Mae Endsleigh yn darparu gwasanaeth i fyfyrwyr cofrestredig sy’n byw yn llety’r Brifysgol; fodd bynnag, dim ond yn ystod hawliad yswiriant y rhennir data personol ag Endsleigh. 

Bydd y data a rennir yn cynnwys (ond ddim o reidrwydd yn gyfyngedig i): enw llawn, gwybodaeth gyswllt. Bydd y data a ddarperir yn cael eu gwirio yn erbyn y data a gedwir gan ddefnyddio system cofnodion myfyrwyr fewnol ‘AStRA’ (Aberystwyth Student Records and Admissions System).

Gweler datganiad preifatrwydd Endsleigh am ragor o wybodaeth.

Sail gyfreithlon: Contract/Buddiannau dilys.