Cerdyn Allwedd / Dychwelyd Oddi Allan i Oriau

Y cerdyn allwedd yw ein cofnod bod y preswylydd wedi casglu a dychwelyd yr allwedd i’w lety. Defnyddir y ffurflen dychwelyd allwedd oddi allan i oriau yn ychwanegol at y cerdyn allwedd er mwyn galluogi cofnodi ymadawiad myfyrwyr yn gywir oddi allan i oriau.

Cofnodir enw’r preswylydd a chymerir ei lofnod er mwyn rhyddhau’r allwedd a nodi ei bod wedi’i ddychwelyd. Yn achos ymadael oddi allan i oriau, cesglir y data gan swyddogion diogelwch. Bydd y data a gesglir yn cynnwys (ond ddim o reidrwydd yn gyfyngedig i): enw llawn, enw defnyddiwr Prifysgol Aberystwyth, manylion y llety, llofnod, rheswm dros adael. 

Cedwir y data hon am hyd at 12 mis yn lleol ac am 3 blynedd arall yn Archifau Prifysgol Aberystwyth.  

  • Sail gyfreithlon: Cydsyniad/Contract.