Proses Cloi Allan o’r Llety

Ymdrinnir â phob achos o fyfyrwyr yn cael eu cloi allan o’u llety dros y ffôn yn y lle cyntaf. Bydd gwiriadau diogelwch yn cael eu cynnal dros y ffôn er mwyn barnu mai’r person ar y ffôn yw’r myfyriwr sy’n byw yn y cyfeiriad a roddwyd.

Mae’r data bersonol y gofynnir amdani dros y ffôn yn cynnwys (ond ddim o reidrwydd yn gyfyngedig i): enw llawn, cyfeiriad y llety Prifysgol, dyddiad geni, cyfeirnod myfyriwr. Bydd y data a ddarperir yn cael eu gwirio yn erbyn y data a gedwir gan ddefnyddio system cofnodion myfyrwyr fewnol ‘AStRA’ (Aberystwyth Student Records and Admissions System).

Bydd rhywfaint o’r wybodaeth hon, sef enw llawn a chyfeiriad llety’r Brifysgol, yn cael ei rhannu â thîm Diogelwch er mwyn eu galluogi i ymdrin â’r achos o fyfyriwr wedi’i gloi allan o’i lety. 

Ni chedwir y data a ddarperir yn hwy nag sy’n angenrheidiol er mwyn sicrhau bod y preswylydd yn cael mynediad eto i’w lety.  

 

  • Sail gyfreithlon: Cydsyniad.