Llawlyfr Arholiadau Israddedigion

Mae'r Canllawiau i Fyfyrwyr am Arholiadau yn cael eu diweddaru ar hyn o bryd yn unol â'r gofynion iechyd a diogelwch cyfredol ar gyfer arholiadau Ionawr 2022.