Rheoliadau ar gyfer Cyflwyno Traethodau Ymchwil a'u Harholi

Mae'r Rheoliadau hyn yn berthnasol i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth, sef y Brifysgol o hyn ymlaen. Maent yn ategu’r rheoliadau ar ddyfarnu graddau uwch unigol, a dylid eu darllen ar y cyd â hwy.

 

 • Terfynau Amser ac Estyniadau
 • Cyflwyno ac Iaith y Traethawd Ymchwil
 • Cyfansoddiad y Bwrdd Arholi
 • Ymddygiad Academaidd Annerbyniol
 • Cynnal yr Arholiad
 • Argymell am ddyfarniad
 • Yn achos ymgeiswyr ar gyfer Gradd PhD
 • Yn achos ymgeiswyr ar gyfer gradd MPhil
 • Arholwr Cymrodeddol
 • Gweithdrefn Apelio
 • Mynediad i Draethodau Ymchwil
 • Derbyn i Radd