Prosiectau Buddsoddi

Mae Prifysgol Aberystwyth yn parhau i gyfoethogi ac ehangu ein cyfleusterau preswyl ac addysgu rhagorol i sicrhau eich bod yn cael addysg ragorol, profiad myfyriwr o’r radd flaenaf a’r sgiliau i lwyddo mewn bywyd ar ôl y brifysgol.

Datblygiad preswyl £45m

Datblygiad preswyl £45m
Ar Fferm Penglais ceir llety i 1,000 o fyfyrwyr mewn 100 o fflatiau stiwdio ansawdd uchel, 10 munud yn unig o brif gampws y brifysgol.
Campws ymchwil £40.5 yng Ngogerddan
Mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn darparu ymchwil arloesol mewn biotechnoleg, gwyddor fiolegol a mwy.
Cynlluniau £20m yr Hen Goleg
Fel man geni ysgolheictod prifysgol yng Nghymru, mae gan y Brifysgol gynlluniau cyffrous i adfer gogoniant yr Hen Goleg.
Cynlluniau £10m Pantycelyn
Mae Cyngor Prifysgol Aberystwyth wedi cymeradwyo cynlluniau i ailagor neuadd myfyrwyr Pantycelyn ac yn bwriadu bwrw mlaen gyda’r prosiect i ddarparu llety cyfrwng Cymraeg ar ei newydd wedd erbyn mis Medi 2020.