Targedau

Gwaith Adeiladu ac Adnewyddu:

  • Sicrhau statws Rhagoriaeth BREEAM ar gyfer adeiladau newydd a sgôr Dda Iawn o leiaf am waith adnewyddu mawr y tu hwnt i 2016  
  • Rhaid i bob prosiect adnewyddu gwblhau asesiad cynaliadwyedd y tu hwnt i 2021  

Allyriadau a Gollyngiadau:

  • Sero-net erbyn 2030


Cyfranogiad y Gymuned:

  • Cynnal o leiaf ddau ddigwyddiad bob blwyddyn a fydd yn cynnwys elfennau o gyfranogiad y gymuned, e.e. statws di-blastig, tiroedd, gardd gymunedol


Bioamrywiaeth: Cynllun Bioamrywiaeth Prifysgol Aberystwyth


Rheoli Gwastraff:

  • Sicrhau bod hon yn Brifysgol Ddiwastraff erbyn 2027
  • Lleihau’r ailgylchu cymysg sych a gwastraff cyffredinol 5% o un flwyddyn i’r llall


Teithio a Thrafnidiaeth:

  • Cychwyn ar y newid i gerbydau trydan
  • Polisi teithio newydd ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus
  • Ehangu’r cyfleusterau fideo-gynadledda a chael rhagor o bobl i’w defnyddio

Caffael Cynaliadwy:


Dŵr:

  • Gostyngiad o 10% yn y dŵr y mae’r Brifysgol gyfan yn ei ddefnyddio erbyn 2016