Ailgylchu a Gwastraff

Hierarchaeth gwaredu gwastraff ar waith yn Aberystwyth

Yn Aberystwyth rydym yn ymrwymedig i leihau ein gwastraff ac ailddefnyddio neu ailgylchu bob amser lle bo modd. Mae hyn yn cyd-fynd â'n polisi amgylcheddol, ond yn ogystal â hyn dyma’r peth cyfrifol i’w wneud o safbwynt amgylcheddol. Dyma rai o'r camau, ymhlith eraill, yr ydym wedi'u cymryd i leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu.

Lleihau

- Mae adrannau academaidd y Brifysgol yn defnyddio trefn gyflwyno electronig fwyfwy ar gyfer gwaith, yn hytrach na chopïau papur, gan leihau’r defnydd o bapur.
- Mae'r Brifysgol wedi lleihau’r gwastraff a gynhyrchir ym mhob adran trwy sicrhau prosesau caffael cynaliadwy.

Ailddefnyddio

- Mae Aberystwyth wedi dechrau defnyddio 'Warp it', sef llwyfan ar-lein sy'n hwyluso'r broses o drosglwyddo ac ailddefnyddio unrhyw offer segur ledled y Brifysgol.

Ailgylchu

- Mae Aberystwyth yn manteisio fwyfwy ar gynlluniau ailgylchu ar gyfer sawl gwahanol fath o wastraff, gan gynnwys cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff, papur, cetris argraffu, batris a chrynoddisgiau.

Gweithgor Gwastraff

Mae ein Gweithgor Gwastraff yn cydweithio i sbarduno gwelliannau o ran ein gweithgarwch rheoli gwastraff.