Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ymrwymo i helpu i leihau’r defnydd o blastig untro. I hyrwyddo’r defnydd o boteli dŵr y gellir eu hail-lenwi, gosodwyd ffynhonnau dŵr a gorsafoedd ail-lenwi poteli am ddim ar draws y campws.

Gellir cael hyd i’r ffynhonnau a’r gorsafoedd ail-lenwi yn y mannau canlynol:

 

Gellir cael hyd hefyd i ffynhonnau ychwanegol a chyfleoedd ar gyfer ail-lenwi poteli dŵr am ddim ar draws Aberystwyth a thu hwnt drwy ddefnyddio’r Refill App.