Prifysgol Ddi-blastig

Yn 2018, Prifysgol Aberystwyth oedd y brifysgol gyntaf yn y byd i ennill statws ‘Prifysgol Ddi-blastig’. Mae'r ardystiad, a ddyfarnwyd gan yr elusen cadwraeth forol ‘Surfers Against Sewage’, yn amlygu ymrwymiad y Brifysgol i helpu i leihau llygredd plastig yn yr amgylchedd morol.

Yn 2019, fel arwydd o’n hymrwymiad parhaus i leihau’r defnydd o eitemau plastig sy’n cael eu defnyddio unwaith cyn eu taflu, gwnaeth y Brifysgol Datganiad Adduned ynglŷn â Phlastigion Untro, gan nodi’r camau y byddwn yn eu cymryd ar unwaith i fynd i’r afael â hyn.

Awgrymiadau

Ni allwn gyflawni ein hymdrechion i wella cynaliadwyedd y Brifysgol ac i gwrdd â heriau'r Argyfwng Hinsawdd heb gyfranogiad a chefnogaeth y myfyrwyr a’r staff. Felly, os oes gennych unrhyw awgrymiadau neu adborth, cysylltwch â ni ar ded17@aber.ac.uk