Cysylltu â’r Tîm Cynaliadwyedd

Dewi Day – Cynghorydd Cynaliadwyedd, ded17@aber.ac.uk 

Dr. Neil Waghorn – Swyddog Cynaliadwyedd, njw11@aber.ac.uk 

Yr Athro Neil Glasser – Dirprwy Is-Ganghellor, Cyfadran y Gwyddorau Daear a Bywyd (â chyfrifoldeb am Gynaliadwyedd), nfg@aber.ac.uk 

Claire Williams – Rheolwr Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd, maw70@aber.ac.uk 

Rhodri Gravell – Swyddog Parhad Busnes & Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd, rhg4@aber.ac.uk 

Llyr Jones - Cynghorydd Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd, dlj10@aber.ac.uk 

Mike Smith – Rheolwr Caffael (â chyfrifoldeb am Gaffael Cynaliadwy), mks@aber.ac.uk 

Jeff Saycell - Rheolwr yr Adnoddau Chwaraeon & Thiroedd y Brifysgol (â chyfrifoldeb am Fioamrywiaeth a Chadwraeth)jrs@aber.ac.uk 

Tom Bates - Pennaeth Rheoli Adnoddau (â chyfrifoldeb am Reoli Gwastraff Cyffredinol), tgb@aber.ac.uk 

Jeremy Mabbutt – Pennaeth y Gwasanaethau Croeso (â chyfrifoldeb am Fwyd Cynaliadwy)jem11@aber.ac.uk