Bioamrywiaeth a Chadwraeth

Cynllun gweithredu bioamrywiaeth prifysgol aberystwyth

Adroddiad cynnydd ar gynnal a gwella perfformiad o ran bioamrywiaeth

Grwpiau Myfyrwyr a Grwpiau Cymunedol:

Mae Gwirfoddolwyr Cadwraeth Aberystwyth yn un o gymdeithasau undeb y myfyrwyr ac yn grŵp ymarferol o wirfoddolwyr cadwraeth. Os hoffech chi dreulio mwy amser yn yr awyragored a helpu'r ardal leol, dewch i ymuno â ni yn y gwaith ar bnawn Sadwrn neu bnawn Mercher!

Ar y dechrau, menter myfyrwyr a gefnogwyd gan Brifysgol Aberystwyth oedd Gardd Gymunedol Penglais. Y nod yw creu lle i bobl dyfu bwyd, dysgu am dyfu bwyd, plannu mewn modd sy'n addas i fywyd gwyllt, a chreu lle tawel i bobl sy'n ymweld â'r brifysgol a Chanolfan y Celfyddydau allu eistedd a mwynhau eu cinio.

Prosiect Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant (ENRaW) yw Tyfu Dyfi. Fe ddechreuodd ym mis Medi 2021, a bydd y prosiect yn rhedeg tan 30ain Mehefin, 2023. Y sefydliadau partner yw ecodyfi (arweinydd)Bwyd Dros Ben Aber, Mach Maethlon, Canolfan y Dechnoleg AmgenPrifysgol Aberystwyth, Fforwm Cymunedol Penparcau, Garden Organic. Nod y prosiect peilot hwn yw dangos sut y gall cymunedau fod yn weithgar yn eu systemau bwyd lleol a dangos y llu manteision sy'n deillio o hynny.