Staff y Gyfadran

RôlEnwEbostFfôn
Ddirprwy Is-Ganghellor ar Gyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol Dr Anwen Jones  aej@aber.ac.uk   +44 (0) 1970 621659 
Deon Cysylltiol - Dysgu ac Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr Dr Stephen Atherton   sta@aber.ac.uk   +44 (0) 1970 628601
Deon Cysylltiol - Darpariaeth Academaidd Cyfrwng Cymraeg Dr Roger Owen  roo@aber.ac.uk   +44 (0) 1970 622836 
Deon Cysylltiol - Ymchwil, Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesi Sarah Wydall  sww@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622730
Rheolwr Cyfadran Kath Williams ktw@aber.ac.uk +44 (0) 1970 621535
Cofrestrydd Cyfadran  Gethin Rhys  ger@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622256
Swyddog Cyfadrannol Catrin Davies ctd@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622644
Swyddog Cyfadrannol Rhian Haf Davies rho@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622139
Swyddog Cyfadrannol Alice Gwynne-Jones acg3@aber.ac.uk +44 (0) 1970 628409

 Proffiliau Staff - Cyfadran y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol