Dyddiadau sesiwn 2023 / 2024

Dylid darllen y Dyddiadau Tymor ochr yn ochr â gofynion preswyl y Brifysgol i fyfyrwyr amser llawn, a welir yn adran 3.1 y Rheolau a Rheoliadau i Fyfyrwyr.

Digwyddiad

Dyddiad

Tymor yr Hydref [1]

Cynlluniau TAR a BSc Nyrsio yn dechrau ar –

Dyddiad dechrau'r BVSc Milfeddygaeth 

Dydd Llun 25/09/2023 - Dydd Sadwrn 16/12/2023 (12 wythnos)

Dydd Llun 04/09/2023 - Dydd Sadwrn 16/12/2023 (15 wythnos)

I'w gadarnhau

Gwyliau’r Nadolig 2

Dydd Llun 18/12/2023 - Dydd Sadwrn 06/01/2024 (3 wythnos)

Tymor y Gwanwyn

Dydd Llun 08/01/2024 - Dydd Sadwrn 22/03/2024 (11 wythnos)

Gwyliau’r Pasg 2

Dydd Llun 25/03/2024 - Dydd Sadwrn 13/04/2024 (3 wythnos)

Tymor y Pasg

Dydd Llun 15/04/2024 - Dydd Sadwrn 01/06/2024 (7 wythnos)

SEMESTER 1

Penwythnos Mawr y Croeso

Dydd Gwener 22/09/2023 - Dydd Sul 24/09/2023

Ymgartrefu/Ymgynefino/Cofrestru 3

Dydd Llun 25/09/2023 - Dydd Sadwrn 30/09/2023 (1 wythnos)

Addysgu Semester 1

Dydd Llun 02/10/2023 - Dydd Sadwrn 16/12/2023 (11 wythnos)

Diwedd cyfnod yr Arholiadau ac Asesiadau Semester

Dydd Llun 09/01/2024 - Dydd Sadwrn 27/01/2024 (3 wythnos)

SEMESTER 2

Addysgu Semester 2 (Bloc 1)

Dydd Llun 29/01/2024 - Dydd Sadwrn 23/03/2024 (8 wythnos)

Addysgu Semester 2 (Bloc 2)

Dydd Llun 15/04/2024 - Dydd Sadwrn 04/05/2024 (3 wythnos)

Diwedd cyfnod yr Arholiadau ac Asesiadau Semester

Dydd Mawrth 07/05/2024 - Dydd Sadwrn 01/06/2024 (4 wythnos) DS Gŵyl y Banc ddydd Llun 06/05/2024

                                                                                                Yr Haf 4 a 5

Wythnos y Graddio (i'w chadarnhau)

Yr wythnos yn dechrau ddydd Llun 15/07/2024 (Y Sioe Amaethyddol i'w chadarnhau)

Arholiadau Atodol

Dydd Llun 12/08/2024 - dydd Gwener 23/08/2024

 

NODIADAU

  1. Efallai y bydd dyddiadau dechrau a gorffen gwahanol gan fyfyrwyr ar nifer fach o raglenni, yn benodol y rhaglenni sy’n cynnwys lleoliadau profiad gwaith sylweddol e.e. myfyrwyr Milfeddygaeth, Nyrsio, a TAR. Rhaid i fyfyrwyr holi eu hadrannau i wneud yn sicr.
  2. Cyfnod gwyliau i fyfyrwyr amser llawn israddedig ac uwchraddedig trwy gwrs, ac i fyfyrwyr ar y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol. Ni chynhelir dosbarthiadau ffurfiol wedi'u hamserlenni yn ystod y cyfnod gwyliau, ond gellid efallai gynnal gwaith maes, lleoliadau profiad gwaith neu weithgareddau eraill.
  3. Mae'r cyfnod ymgynefino ar ddechrau semester 1 yn rhan gyflawn o'r flwyddyn academaidd. Disgwylir y bydd myfyrwyr yn byw yn Aberystwyth ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau a drefnir gan y Brifysgol.
  4. Mae'r cyfnod o ddiwedd Semester 2 tan ddechrau'r sesiwn nesaf yn gyfnod gwyliau i israddedigion amser llawn ac i fyfyrwyr ar y Rhaglen Sylfaen Ryngwladol. Dylai myfyrwyr sicrhau eu bod ar gael ar gyfer yr arholiadau atodol yn Aberystwyth yng nghyfnod Asesiadau Ailsefyll Awst. Bydd uwchraddedigion amser llawn ar gyrsiau yn parhau â'u hastudiaethau yn y cyfnod hwn.
  5. Disgwylir i uwchraddedigion ymchwil fyw yn Aberystwyth am 44 wythnos y flwyddyn, a gellir cymryd yr 8 wythnos sy'n weddill yn wyliau amodol. Bydd cyfnod gwyliau uwchraddedigion yn cael ei drefnu trwy drafodaeth rhwng y myfyriwr a'r arolygydd, ond nid oes rhaid iddo gyd-daro â chyfnodau gwyliau'r Brifysgol sy'n cael eu cyhoeddi gyda dyddiadau'r tymhorau.

 

KRB 06/09/2021