Prifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu 2018

Mae Prifysgol Aberystwyth ei henwi yn Brifysgol y Flwyddyn ar gyfer Ansawdd y Dysgu yn The Times and Sunday Times Good University Guide 2018.

Dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, yr Athro Elizabeth Treasure: “Rwyf wrth fy modd bod ein gwerthoedd addysgol uchel wedi cael eu cydnabod gan y Good University Guide 2018. Mae'r wobr annibynnol hon yn gadarnhad digamsyniol o'r ymdrechion eithriadol ein staff i gynnal y safonau uchaf ac i sicrhau bod gan raddedigion Aberystwyth yr wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu potensial.

Mae’r tabl cynghrair yn defnyddio naw mesur perfformiad gan gynnwys bodlonrwydd myfyrwyr o safbwynt ansawdd y dysgu a’u profiad ehangach fel myfyrwyr, answadd yr ymchwil, rhagolygon graddedigion, cymwysterau mynediad myfyrwyr newydd, canlyniadau gradd, y gymhariaeth rhwng nifer y staff a'r myfyrwyr, gwariant ar wasanaethau ac adnoddau, a chyfraddau myfyrwyr sy’n cwlbhau eu cynlluniau gradd.

  • Prifysgol y Flwyddyn am Ansawdd y Dysgu
  • 50 Uchaf yn y DU
  • Aber yn dringo 9 safle
  • 3ydd yng Nghymru
  • 10 uchaf yn y DU am Fodlonrywdd Myfyrwyr
  • 8fed yn y DU am Brofiad Myfyrwyr
  • Profiad Myfyrwyr- Gorau yng Nghymru
  • Rhagoriaeth Dysgu- Gorau yng Nghymru
  • 5ed yn y DU am Ansawdd y Dysgu