Elusen y Flwyddyn y Brifysgol

Mae apêl Elusen y Flwyddyn y Brifysgol yn codi arian ar gyfer achos da, ac yn rhoi ffocws i staff, myfyrwyr a’r gymuned godi arian ar ei chyfer.

Elusen y Flwyddyn y Brifysgol 2022-23, y pleidleisiodd staff a myfyrwyr drosti, yw Uned Ddydd Cemotherapi Bronglais.

 

Os hoffech roi rhodd, gallwch wneud hynny yma:
https://hyweldda.enthuse.com/cf/bronglais-chemotherapy-day-unit